האנשים מאחורי היין

יואב לוי - בעלים ויינן ראשי.                                            

נעמי סעדה - מנהלת משרד.                                      

ירון צבי בוקי -  מחלקת יצור ואחראי כשרות.                 
       

יחיאל לוטרמן - מחלקת יצור.  

תומר סולנה - מחלקת מכירות תל-אביב וירושלים.

אנא סקופיץ - מרכז מבקרים צומת ווסט

יוסי בן ישי - שותף עסקי.

גבי מגנזי - שותף עסקי. 
                                                               

היסטוריה אודות היקב